SICC THƯƠNG MẠI

Thương mại được xác định bởi sự tương tác giữa mua, bán hoặc lưu giữ. Trong thế giới tài chính, khối lượng thương mại xác định giá trị của một sản phẩm tài chính như cổ phần.
Những tương tác này cũng áp dụng đối với mật mã. Giá trị của chúng tăng lên cùng với khối lượng giao dịch ngày càng gia tăng tại mã số cryptoexchanges.

Nền tảng SWISSCOIN CLASSIC nhóm phát triển vui mừng thông báo rằng SWISSCOIN CLASSIC được giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử sau theo mã nhận dạng trao đổi SICC:

STEX.com
FOLGORY.com
BITSTORAGE.finance

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro thua lỗ và không phù hợp với mọi nhà đầu tư.
Mọi thứ bạn đọc hoặc nghe về SWISSCOIN CLASSIC từ các nhà phát triển và chuyên gia tư vấn của chúng tôi không nhằm mục đích tư vấn tài chính.
SWISSCOIN CLASSIC không hứa hẹn bất kỳ lợi nhuận kỳ vọng.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về danh mục phát triển và đồng xu bằng bản tin và nguồn cấp dữ liệu tin tức của chúng tôi.

Mua SWISSCOIN CLASSIC:

https://www.cryptocard.world/

https://app.stex.com/en/trade/pair/BTC/SICC/1D

https://folgory.com/trade-crypto/SICC_BTC

https://bitstorage.finance/market/SICC-BTC