THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên:
SWISSCOIN CLASSIC

Mã:
SICC

Logo:


Explorer:

htpps: //explorer.swisscoin- classic.com

Github:
https://github.com/SwissCoin-Classic/swisscoin-classic

CoinMarketCap:
https://coinmarketcap.com/currencies/swisscoin-classic/

Trao đổi, giao dịch:

https://app.stex.com/en/trade/pair/BTC/SICC/1D

website:
www.swisscoin- classic.com

Cung cấp tiền xu:
5 000 000 000

Phân bổ tiền:
15% người sáng lập
Dự trữ 5%
Bán hàng 50%
Đầu tư 10%
10% khác
10% tiền thưởng

các khoản phụ cấp

Mua SWISSCOIN CLASSIC:

https://www.cryptocard.world/

https://app.stex.com/en/trade/pair/BTC/SICC/1D

https://bitstorage.finance/market/SICC-BTC