THẾ GIỚI SICC

Nền tảng SWISSCOIN CLASSIC (SICC) thế giới cung cấp nhiều sản phẩm, công cụ và tùy chọn. Dựa trên một blockchain Ethereum lai, khối lượng 3 tỷ đồng đã sẵn sàng để giao dịch và khối lượng 2 tỷ coin sẽ được chuẩn bị để khai thác.

Các giao dịch peer-to-peer trên toàn thế giới sẽ được thực hiện. Khoản tiền gửi bằng tiền mặt an toàn với ứng dụng SICC bên cạnh BTC và ETH sẽ có mặt.

Hỗ trợ thương mại và quản lý tài khoản với các đối tác hợp tác chiến lược sẽ được thực hiện.

Tích hợp SWISSCOIN CLASSIC vào các dự án quốc tế được nhắm mục tiêu. Các dự án quốc tế trong tương lai đã bắt đầu gần đây với bước đầu tiên.

Với hợp đồng Thông minh các dự án một lĩnh vực kinh doanh sẽ được tích hợp sau đó.