LỘ TRÌNH

Công ty đang thực hiện những nỗ lực rộng lớn để hoàn thành và mở rộng SWISSCOIN CLASSIC thế giới. Chúng tôi mời bạn tham gia cùng chúng tôi trong chuyến đi này đến tương lai. Chúng tôi đang hướng tới việc giữ các cột mốc mà chúng tôi đã đặt ra ngay từ đầu nhưng chúng tôi cũng thông báo nếu điều gì đó không diễn ra theo kế hoạch cũng như lý do tại sao. Nó thuộc về uy tín của chúng tôi rằng chúng tôi sẽ minh bạch nhất có thể.

JUN 2018

SWISSCOIN CLASSIC

Bắt đầu tiền mới. Blockchain tháng XNUMX

Tháng Chín 2018

SỞ GIAO DỊCH

Danh sách đầu tiên tại sàn giao dịch tiền điện tử STEX.com

DEC 2018

Đào sáo

Bắt đầu với Cloudming HASHFLAT

JAN 2019

HỢP TÁC

SWISSCOIN CLASSIC hợp tác với CRYPTOCARD

MAR 2019

ĐIỂM CHẤP NHẬN

Kết nối 2 triệu cửa hàng

APR 2019

ĐẦU TƯ

Dịch vụ đầu tư trí tuệ nhân tạo

JUN 2019

HỢP TÁC

Quan hệ đối tác chiến lược với Altcoin