SICC Đ SPECC BIỆT
100 NGÀY 4 U

„100 Days 4 U“ đây là chương trình khuyến mãi đặc biệt và đặc biệt đối với tất cả tài khoản hoặc ví tiền của Swisscoin SIC.

Chúng tôi, nhóm SICC, cung cấp tất cả người giữ ví của SIC để có được cùng một lượng SIC đồng xu trong ví SIC vào một ví SICC mới trong suốt 100 sau ngày bắt đầu khuyến mãi.

Is your SWISSCOIN account blocked?
Are you still waiting for the booking of your SWISSCOINS in the blockchain?

Approach for SWISSCOIN (SIC) users who have their account blocked or who have not yet booked their SWISSCOIN (SIC) into the blockchain!

The management of SWISSCOIN CLASSIC has decided that every user whose account is blocked or whose SWISSCOINS has not yet been booked, will now receive it in SWISSCOIN CLASSIC (SICC).

We have set up 2 ways for you to secure your coins.

  1. You can install the SICC offline wallet on your PC yourself and manage your SWISSCOIN CLASSIC yourself.
    or
  2. We manage your coins for free for 1 year and receive an additional 10% SICC safe bonus. Of course you will receive it in a written confirmation.
    Then you can manage your SICC yourself at any time or extend the service for another year for free.

In variant 2
If you want to keep your coins free for you, you do KHÔNG need to download the SICC-OFFLINE-WALLET. Fill in the form and write the following text in the field „Your SICC Wallet Account No“:
Please manage my SICC until further notice!
In addition, please write us in the field „Note“ nor YOUR ADDRESS.

In variant 1

1. Please start generating your SICC Offline Wallett
https://swisscoin-classic.com/SICC-Windows-Wallet.exe
Chạy tệp (.exe) với tư cách quản trị viên.

2. Copy your new SICC address into your SICC wallet under the menu item „RECEIVE“.
Then fill in the form below and put your new SICC address in the form as well.
In the field „Note“ you can list different SWISSCOIN accounts.

3. After filling out, click „SUBMIT“ and within 2-3 days the SWISSCOIN CLASSIC will be posted to your account.

ACTIVATION of the SICC-OFFLINE-WALLET:
The SICC-WALLET is ready for use after synchronization with the blockchain. It is updated with the current status of the blockchain after each startup. A green bar at the bottom left indicates the status. When fully synchronized, the bar disappears.

Benefit from staking
First install your SICC-WALLET on your desktop. Then open FILE / FILE and go to WALLET SAVE / SAVE WALLET. Store your wallet on different devices, ideally on external devices. You save the wallet.dat file to restore your SICC WALLET after eg. Damage to the hard disk is required.

Your SICC WALLET ADDRESS
Under RECEIVE you will see your wallet address as a graphic with a QR code and the alphanumeric code. Click COPY TO CLIPBOARD and your address will be cached. With the INSERT command, the wallet address is an alphanumeric number without QR code in your eg. Message inserted.
If you need assistance please contact our support
at support@swisscoin-classic.com

chú thích
If we are to manage your coins for you for free you do NOT need to download the SICC-OFFLINE-WALLET. Fill in the form below and write the following text in the field „Your SICC Wallet Account No“:
Please manage my SICC until further notice!
In addition, please write us in the field „Note“ nor YOUR ADDRESS.

In variant 2
If you want to keep your coins free for you, you do KHÔNG need to download the SICC-OFFLINE-WALLET. Fill in the form and write the following text in the field „Your SICC Wallet Account No“:
Please manage my SICC until further notice!
In addition, please write us in the field „Note“ nor YOUR ADDRESS.

PLEASE FILL IN THIS FORM
3. Bạn sẽ nhận được một email xác nhận

Tùy thuộc vào số lượng đơn đăng ký sẽ mất một thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn

a. the booking capacity,

b. the status of applications total,

c. the status of terminated bookings

Quá trình đặt phòng sẽ là ngày phụ thuộc: lần đầu tiên, trước tiên để đặt phòng. Trong trường hợp có thắc mắc, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

Chúng tôi yêu cầu sự hiểu biết của bạn rằng chúng tôi sẽ kiểm tra hợp lý.

Đối với những người không cảm thấy thoải mái với thủ tục mà chúng tôi muốn cung cấp để liên hệ support@swisscoin-classic.com

G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!