SICC WORLD

Vårt SWISSCOIN CLASSIC (SICC) världen erbjuder en mängd produkter, verktyg och alternativ. Baserat på en hybrid Ethereum blockchain är en 3 miljarder volym mynt redo för handel och en 2 miljarder myntvolym kommer att förberedas för gruvdrift.

Globala peer-to-peer-transaktioner kommer att genomföras. Säker hårdvara plånbok insättningar med en SICC App bredvid BTC och ETH kommer att finnas tillgänglig.

Hantering av handels- och kontohantering med strategiska samarbetspartners kommer också att genomföras.

Integration av SWISSCOIN CLASSIC till internationella projekt riktas in. De framtida internationella projekten har nyligen startat med det första steget.

Med Smart Contract-projekt kommer ett annat affärsområde att integreras senare.