Wszystkie stwierdzenia, liczby i informacje dotyczące analizy rynku na tej stronie internetowej i / lub jej podstronach zostały opracowane po badaniu aktualnych źródeł i są oparte na subiektywnej selekcji. Wszystkie treści służą wyłącznie celom nieformalnym i nie stanowią rekomendacji ani zachęty do zakupu i / lub sprzedaży kryptowaluty i / lub inwestycji w ten sam klejnot. Ustawa o obrocie papierami wartościowymi (WpHG) lub ustawa o inwestycjach kapitałowych (KAGB). Zainteresowane strony zwracają się do wyspecjalizowanych doradców inwestycyjnych.

Źródła:
www.wikipedia.de;
Giese, Ph. I in., BTC-Echo, 2017;
manager-magazyn 6/2017;
HülsbömerS., Genovese B., Computerwoche.de;
Krypto-Kompass 1/2017;
www.btc-echo.de;
coinmarketcap.com;
Casey, M., Cryptocurrency, 2016;
Giese, P., Die Blockchain-Bibel, 2016; BaFin