Όλες οι δηλώσεις, οι αριθμοί και οι πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση της αγοράς αυτής της ιστοσελίδας ή / και των υποσελίδων της έχουν καταρτιστεί μετά από έρευνα των πηγών και βασίζονται σε μια υποκειμενική επιλογή. Το σύνολο του περιεχομένου είναι μόνο για ανεπίσημους σκοπούς και δεν αποτελεί σύσταση ή πρόσκληση για αγορά ή / και πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή / και επενδύσεων στο ίδιο στολίδι. Νόμος για την εμπορία τίτλων (WpHG) ή ο νόμος περί επενδύσεων κεφαλαίου (KAGB). Τα ενδιαφερόμενα μέρη απευθύνονται σε εξειδικευμένους επενδυτικούς συμβούλους.

Πηγές:
www.wikipedia.de;
Giese, Ph. Et αϊ., BTC-Echo, 2017;
διευθυντής-περιοδικό 6/2017;
HülsbömerS., Genovese Β., Computerwoche.de;
Krypto-Kompass 1/2017;
www.btc-echo.de;
coinmarketcap.com;
Casey, Μ., Cryptocurrency, 2016;
Giese, Ρ., Die Blockchain-Bibel, 2016; BaFin