СВЕТОВИЯТ СВЕТ

Най- SWISSCOIN CLASSIC (SICC) свят предлага разнообразие от продукти, инструменти и опции. Въз основа на хибриден блокчейн Ethereum 3 милиарда обем монети са готови за търговия и 2 милиарда обем монети ще бъдат подготвени за добив.

Ще бъдат осъществени транзакции в партньорски план по света. Ще бъдат налични безопасни депозити на хардуер портфейл с приложение SICC до BTC и ETH.

Ще се прилага и помощ за търговия и управление на сметки със стратегически партньори за сътрудничество.

Интеграция на SWISSCOIN CLASSIC в международни проекти е насочена. Бъдещите международни проекти започнаха наскоро с първата стъпка.

С проектите на Smart Contract по-късно ще бъде интегрирано друго бизнес поле.