Всички изявления, номера и информация за анализ на пазара на този уебсайт и / или неговите подстраници са съставени след проучване на текущи източници и са базирани на субективен подбор. Цялото съдържание е само за неформални цели и не представлява препоръка или искане за закупуване и / или продажба на криптовалута и / или инвестиция в един и същ скъпоценен камък. Закон за търговия с ценни книжа (WpHG) или Закон за капиталовите инвестиции (KAGB). Заинтересованите страни се обръщат към специализирани инвестиционни съветници.

Източници:
www.wikipedia.de;
Giese, Ph. Et al., BTC-Echo, 2017;
мениджър-магазин 6/2017;
HülsbömerS., Genovese B., Computerwoche.de;
Крипто-Компас 1/2017;
www.btc-echo.de;
coinmarketcap.com;
Кейси, М., Криптовалута, 2016;
Giese, P., Die Blockchain-Bibel, 2016; BaFin